Is die immigratie minister serieus!? Een compleet ministerie optuigen voor die 100k migranten? Wat is er gebeurd met kleine overheid?

Tijs Teulings @tijs